Hoofdlijnen van het verkiezingsprogramma van D66 Roermond

Het verkiezingsprogramma van D66 Roermond is breed en heeft vele facetten. Voor de raadsperiode 2018 - 2022 zal D66 in Roermond zich vooral concentreren op een aantal hoofdthema’s, zonder daarbij overigens het brede programma te verwaarlozen. Dit zijn onze hoofdthema’s met de navolgende speerpunten.

Onze kandidaten

Wij zijn er trots op dat D66 Roermond met een zeer gevarieerde lijst van 17 personen de gemeenteraadsverkiezingen in gaat. De kandidatenlijst is een afspiegeling van de samenleving in onze gemeente, een lijst met een brede variatie in vrouw-manverhouding, achtergrond, leeftijd, kennis en ervaring

    Sinds 2013 ben ik wethouder voor Roermond, en wat een prachtig vak is dat gebleken: er zo direct aan te werken dat het leven voor iedereen net een beetje beter wordt.
    Zowel aan de ‘zachte’ kant als aan de ‘harde’ kant. Voor iedereen, in een veelkleurig Roermond. Met als speciaal aandachtspunt het onderwijs, want voor het investeren in onze toekomst is dat de enige maatstaf.

    Als lijsttrekker voor D66 Roermond ben ik optimistisch. Roermond is een sterke stad, en heeft een historie om trots op te zijn. Het is aan ons dat in de toekomst voort te zetten. Om nieuwe oplossingen toe te passen. En de achterhaalde hokjesgeest te durven doorbreken. De komende periode blijf ik mij inzetten voor een sterk D66, want Roermond heeft een sterk D66 nodig!

    Lees meer