Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en welzijn

Dit doet D66:
• Betrek de zorgontvangers actief bij plannen en mogelijkheden van het nieuwe stelsel. Zij zijn in ieder geval ervaringsdeskundig.
• Stel de zorg die de Roermondenaar nodig heeft centraal, geef hem de ruimte om zelf de regie te voeren en de eigen mogelijkheden te benutten en geef de mogelijkheid keuzes te maken die het beste passen.
• Kies voor de inzet van buurtteams, waarbij de professionals de verantwoordelijkheid terugnemen. Waar de nadruk komt te liggen op verhoging van de kwaliteit en het terugdringen van de bureaucratie. En met steeds dezelfde zorgverlener bij de cliënt.
• Voer het in 2013 gelanceerde programma van de ‘zachte landing’ uit, waarbij degenen die met grote wijzigingen worden geconfronteerd een zekere tijd krijgen om aan de nieuwe situatie te wennen, keuzes te maken en zich aan te passen.
• Werk de keuze voor een ‘vangnet’ verder uit. Voor hen (en vooral kinderen) die onvoldoende mogelijkheden hebben moet er altijd een vangnet zijn. In samenspraak met een professional – die de individuele persoon en situatie kent – wordt tot een gepaste oplossing gekomen. Niemand mag achtergelaten worden.
• Geef blijvende ondersteuning aan mensen die bij het vinden en uitoefenen van werk problemen ondervinden. Voor die mensen moeten beschutte werkplekken worden aangeboden. Er mag echter geen verdringing op de arbeidsmarkt plaats vinden.
• Geef in deze tijden van schaarste en armoede vooral kinderen in moeilijke situaties aandacht. D66 denkt hierbij aan extra (financiële) ondersteuning bij sport en cultuur.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen.