Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs, permanent en voor iedereen

Dit doet D66:
• Betrek de ouders van kinderen actief bij plannen en mogelijkheden voor het onderwijs.
• Gebruik de voor het onderwijs uit het Gemeentefonds beschikbare middelen ook voor onderwijs. Niet onderinvesteren, wel meer investeren als de situatie daarom vraagt.
• Vervul een zo actief mogelijke rol om onderwijs en onderwijzers optimaal te laten functioneren en leerlingen de best mogelijke, stabiele en veilige basis te bieden voor hun verdere ontwikkeling.
• Hanteer minimaal de VNG kwaliteitsnormen bij nieuwbouw of renovatie van scholen.
• Stimuleer permanente scholing en vorming en versterk de inzet op het terugdringen van het aantal analfabeten en digibeten.
• Stimuleer extra aandacht voor hoogbegaafde leerlingen.
• Stimuleer het aantrekken van vakleraren voor muziek- en bewegingsonderwijs op alle basisscholen.

Onderwijs is het beste middel om het mensen mogelijk te maken het beste uit zichzelf te halen.