Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Lokale overheid & financiën

Dit doet D66:
• Leer als overheid opnieuw open te communiceren met burgers. Ontwikkel een dialoogvorm in plaats van enkel aan procedurele inspraakprocedures te voldoen.
• Bouw nieuw vormen van mede-bestuur verder uit, zoals de door D66 in 2013 gelanceerde ‘burgerbegroting’.
• Versterk de rol van politiek en bestuur en creëer meer mogelijkheden om initiatieven beter en sneller tot uitvoering te brengen.
• Versterk het burgerinitiatief door aanmoediging en facilitering .
• Verminder de regels en geef mensen de mogelijkheid terug vanuit kennis, ervaring en intentie te handelen in plaats van enkel protocollen te hanteren.
• Ontwikkel bezwaarprocedures en mediationtrajecten waar burgers vooral op inhoud met hun visies of klachten terecht kunnen en waar de overheid zich als partner kan opstellen die openstaat voor oplossingen.
• Maak duidelijk wat de financiële reikwijdte van de gemeente is, zodat geen verkeerde verwachtingen ontstaan over de mogelijkheden van politiek en bestuur.
• Behoud hoge kwalitatieve standaarden voor administratieve systemen.
• Creëer de mogelijkheid financiële middelen flexibel in te zetten als overleg met burgers / organisaties dat noodzakelijk maken.

D66 kiest voor een ‘regisserende overheid’. In samenspraak en samenwerking ontstaan de beste oplossingen.