Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kunst, cultuur, sport en vrije tijd

Dit doet D66:
• Waardeer en faciliteer lokale cultuur.
• Verbeter cultuuronderwijs en –educatie voor alle inwoners.
• Ontwikkel een toekomstbestendige visie op bibliotheekwerk.
• Koppel bibliotheekwerk aan basisscholen.
• Stimuleer cultureel ondernemerschap, ook bij die instellingen die nu (nagenoeg) geheel van de subsidies van overheden afhankelijk zijn.
• Zet actief in op behoud en onderhoud van de historische monumenten van de stad en stimuleer hedendaags gebruik er van.
• Bevorder de instelling van een jeugdcultuurfonds in Roermond, zodat ook kinderen uit arme huishoudens aan cultuur kunnen deelnemen.

Het culturele aanbod in Roermond heeft nog ongebruikte potentie en verdient ondersteuning.