Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaamheid, groen en milieu

Dit doet D66:
• Werk samen met de talrijke individuen en groepen die zich richten op verbeteringen op het gebied van duurzaamheid, groen en milieu.
• Stimuleer maatschappelijk verantwoord ondernemen.
• Verbeter de mogelijkheden tot recycling van afval en moedig bedrijven aan op dit gebied intensief te gaan samenwerken.
• Bevorder de ruileconomie en stimuleer het repareren en hergebruiken van goederen.
• Promoot gebruik en verkoopmogelijkheden van streekproducten door een biologische markt.
• Stimuleer duurzaamheid op scholen door middel van projecten.
• Verbeter de mogelijkheden voor fietsers (zoals fietspaden, stallingen, verkeersveiligheid) en zorg voor de aansluiting op het netwerk van snelfietspaden.

Duurzaam, groen en gezond