Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Openbare ruimte, woningmarkt en verkeer

Roermond is een aantrekkelijke stad om in te wonen, te werken en te recreëren.
Kortom, de schaarse ruimte moet beter worden benut, versterkt, duurzaam worden ingericht en beschermd.


Dit doet D66:
• Betrek de bewoners actief bij plannen en mogelijkheden voor de inrichting van straten of wijken. Zet hiervoor nieuwe instrumenten als de burgerbegroting in.
• Versoepel mogelijkheden van herbestemming, tijdelijke invulling en functiemenging.
• De bestaande schattingen van de behoefte aan nieuwbouwwoningen moeten tegen het licht worden gehouden. Voorkomen moet worden dat teveel nieuwbouw leidt tot ontwrichting van de woningmarkt, met alle gevolgen van dien voor huiseigenaren.
• Ruimtelijke plannen worden vanaf het eerste (her)ontwerp getoetst op voldoende toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking.
• Gebruik elektrische voertuigen wordt gestimuleerd met exclusieve parkeerplekken en lagere parkeertarieven.
• Steun initiatieven om snorfietsers die we ook wel scooters noemen van fietspaden te weren.
• Bevorder dat kinderen te voet of met de fiets naar school toe komen en niet met de auto. Meer beweging en veiliger.
• Verbeter het fietsparkeren bij het station. Sinds enkele jaren een gemeentelijke taak.
• Ondersteun het meldpunt voor overbodige paaltjes op fietspaden. Deze veroorzaken vaak ongelukken.
• Geef mogelijkheid om buggy’s te verhuren in de twee gratis fietsenstallingen. Zo kunnen kinderen makkelijker meegenomen worden naar de stad.

De schaarse ruimte moet beter worden benut, versterkt, duurzaam worden ingericht en beschermd.