Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid

Dit doet D66:
• Betrek de bewoners actief bij het vaststellen van het lokale veiligheidsbeleid.
• Maak gebruik van kennis van bewoners en instellingen, in straten, buurten en wijken, zodat gericht ingegrepen kan worden waar dat nodig is.
• Realiseer vanzelfsprekende, ‘natuurlijke’ , ontmoetingsplaatsen waar mensen op een prettige en veilige manier samen kunnen komen.
• Stel als gemeente goed opgeleide toezichthouders en handhavers aan daar waar door de landelijke politiek het zichtbare toezicht vermindert.
• Maak gebruik van de nieuwe inzichten in zake de samenhang tussen de inrichting van de buitenruimte (waaronder verlichting) en het veiligheidsgevoel.

Een gevoel van veiligheid is de basisvoorwaarde voor een open samenleving.