Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onze eigen economie

Dit doet D66:
• Daag (nieuwe) ondernemers uit gebruik te maken van de kansen die zich nu voordoen.
• Stroomlijn de ondersteuning en informatievoorziening aan (nieuwe) ondernemers.
• Maak Roermond voor werknemers én werkgevers tot een prima vestigingsstad (door een goede mix van aantrekkelijke recreatie, cultuur, natuur, scholing, huisvesting, voorzieningen, etc.).
• Bevorder samenwerking tussen ondernemers op het gebied van kennisdeling, projecten en ketenorganisatie.
• Geef vroegtijdig aandacht aan ondernemingen die het even moeilijk hebben, behoud van werkgelegenheid is vaak effectiever en goedkoper dan het aantrekken van nieuwe banen.
• Zoek ook als gemeente de kansen, ontwikkel innovatieve mogelijkheden en facilitering waar mogelijk en verantwoord.

• Maak Roermond voor werknemers én werkgevers tot een prima vestigingsstad.