Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid, groen en milieu

D66 wil een duurzame, groene en gezonde gemeente.

Onze eigen economie

D66 streeft naar een gevarieerde lokale economie. Bestaande en nieuwe bedrijven. Grootschalig en kleinschalig, van multinationalvestigingen tot ZZP-ers en wijkeconomie.

Zorg en welzijn

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie.

Veiligheid

Een gevoel van veiligheid is de basisvoorwaarde voor een open samenleving.

Kunst, cultuur, sport en vrije tijd

Het culturele aanbod in Roermond heeft nog ongebruikte potentie en verdient ondersteuning.

Openbare ruimte, woningmarkt en verkeer

Roermond is een aantrekkelijke stad om in te wonen, te werken en te recreëren.

Lokale overheid & financiën

D66 kiest voor een ‘regisserende overheid’. In samenspraak en samenwerking ontstaan de beste oplossingen.

Onderwijs, permanent en voor iedereen

Onderwijs is het beste middel om het mensen mogelijk te maken het beste uit zichzelf te halen.

Midden-Limburg, onze regio

Een gezonde, levendige stad kan niet zonder een bijpassende regio.