Steun ons en help Nederland vooruit

D66 in het college

D66 maakt ook deze periode deel uit van de coalitie en levert in de persoon van Ferdinand Pleyte een wethouder aan het college van B&W. Ferdinand is wethouder voor diversiteit , onderwijs en cultuur

Portefeuille

Onderwijs en educatie:

  • reguliere onderwijsvoorzieningen;
  • volwassenenonderwijs;
  • bibliotheek;
  • kinderopvang (waaronder peuterspeelzalen, voor- en vroegschoolse opvang, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven).

Cultuur:

  • cultuurbehoud (waaronder Cuypershuis, Historiehuis en Gemeentearchief);
  • kunst- en cultuurbeleid;
  • culturele organisaties en instellingen.

Diversiteit

  • Integratie en inburgering;
  • opvang asielzoekers en statushouders.

Monumenten, erfgoed en archeologie

Projectwethouder Wijkontwikkelingsplan Donderberg

Ferdinand Pleyte

Ferdinand Pleyte

Wethouder, lijsttrekker