Steun ons en help Nederland vooruit

Opening kandidaatstelling verkiezingslijst

Onlangs is Ferdinand Pleyte gekozen tot onze lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart volgend jaar. Vanaf zaterdag 5 augustus 2017 is de termijn geopend voor kandidaatstelling voor de overige plaatsen op de verkiezingslijst voor D66 Roermond.

De afdelingsverkiezingscommissie nodigt alle leden die zich herkennen het functieprofiel uit zich kandidaat te stellen voor deze functie.

De kandidaatstellingstermijn sluit 20 september 2017 om 23:59 uur. Formulieren ontvangen na dit tijdstip worden niet meer in behandeling genomen.

Geïnteresseerden kunnen informatie inwinnen en/of zich aanmelden als kandidaat bij de afdelingsverkiezingscommissie via de in het formulier genoemde mogelijkheden. Ter informatie is het profielschets voor de functie van raadslid bijgevoegd.

Na sluiting van de kandidaatstellingsperiode zal de lijstadviescommissie, bestaande uit de voorzitter van de afdeling en de lijsttrekker, in de periode tussen 23 september en 12 oktober 2017 een stemadvies opstellen. De lijstadviescommissie zal alle kandidaten uitnodigen voor een gesprek en brengt daarna een advies uit, waarbij ze de kandidaten in een individuele volgorde presenteert aan de leden.

Tussen 19 oktober en 2 november volgt de interne verkiezing over de lijstvolgorde. Meer informatie over de stemming volgt te zijner tijd.

Lijstduwer/niet verkiesbare plaats

Leden die zich willen kandideren voor een niet-verkiesbare plaats op de lijst (als lijstduwer), moeten zich ook via het kandidaatstellingsformulier aanmelden. In het formulier kan aangegeven worden of je jezelf wilt aanmelden voor een verkiesbare of niet-verkiesbare plaats. De lijstduwers worden aan de lijst toegevoegd na de kandidaten die in aanmerking willen komen voor een verkiesbare plaats. Het bestuur zal de onderlinge volgorde van de lijstduwers bepalen.

Hier kunt u het kandidaatstellingsformulier alsook het functieprofiel downloaden.

 

Namens de Afdelingsverkiezingcommissie (AVC)
Afdelingen Land van Weert, Leudal & Maasgouw, Roermond
Bart Janissen

Laatst gewijzigd op 22 november 2018