Steun ons en help Nederland vooruit

Rob van Vugt

Kandidaat raadslid

55 jaar

Roermond

Ik stel me graag even aan u voor. Mijn naam is Rob van Vugt. Ik ben in het dagelijks leven productiemanager bij een kartonnagebedrijf in Venlo. Ik ben 51 jaar, gehuwd, vader van drie tieners en als oorspronkelijk Hertenaar nu reeds 23 jaar woonachtig in de mooie wijk de Kemp. Ik ben nieuw in de wereld van de Roermondse politiek, maar heb de afgelopen jaren ervaring opgedaan met mijn inzet voor de maatschappij op het gebied van veiligheid, onderwijs, wonen en wijkbeheer.
Zo ben ik lid van de bewonersgroep de Kemp en het samenwerkingsverband Roermond Zuid. Op Lyceum Schöndeln neemt ik deel in zowel ouderraad als medezeggenschapsraad en in die hoedanigheid organiseer ik mede de jaarlijkse banenmarkt, waar leerlingen en professionals elkaar ontmoeten. Daarnaast ben ik initiatiefnemer en coördinator buurtpreventie in de wijken Kemp en Kapel, waarbij we gebruik maken van verschillende social media platforms en er contact plaatsvindt met o.a. politie, gemeente en Burgetnet. In 2017 heb ik in het project ‘Politie voor Burgers’ veel inzicht opgedaan in het opereren van de politie en aanverwante partners op het gebied van veiligheid en justitie.
Vanuit al deze functies ben ik trots op een grote binding met wijk en maatschappij en ben ik derhalve van mening deze kennis en ervaring mee te nemen naar gemeenteraad, commissies en steunfractie, direct of indirect. Onderwijs, armoedebestrijding en gelijkwaardigheid (of gelijke kansen voor iedereen) vindt ik daarbij speerpunten. Neem gerust een kijkje op mijn maatschappelijk profiel op https://www.facebook.com/RobvanVugtRoermond

Meer van Rob van Vugt