Steun ons en help Nederland vooruit

Michael Kalthoff

Commissielid

33 jaar

Roermond

Michael Kalthoff

Roermond is de stad waar ik geboren en getogen ben. Na een aantal buitenlandse avonturen en op diverse plekken in Nederland te hebben gewoond, ben ik vanwege de liefde voor de stad en familie en vrienden teruggekeerd op mijn oude nest.

Sinds mijn tienerjaren ben ik geïnteresseerd in politiek en maatschappelijk betrokken. Zo was ik jarenlang bestuurslid bij het Jongeren Netwerk Limburg en heb ik deelgenomen aan diverse sociale- en duurzaamheidsprojecten. In 2016 heb ik de D66-bijeenkomst ‘Een grenzeloze wereld’ georganiseerd. In het dagelijkse leven ben ik beleidsmedewerker onderwijs en preventief jeugdbeleid. Namens D66 heb ik mij de afgelopen jaren ingezet als commissielid Burgers & Samenleving (sociaal domein) en meegeholpen met de D66-campagne. Deze ervaringen hebben mij overtuigd om mij te kandideren voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in de gemeente Roermond.  Roermond staat op het gebied van (innovatief) onderwijs, winkelaanbod, zorg- en welzijnsvoorzieningen én cultuurhistorische monumenten goed op de kaart.

Diversiteit, kansengelijkheid, innovatie en duurzaamheid verdienen meer aandacht. De komende jaren wil ik mij inzetten voor:
1. Meer kansengelijkheid in wonen, werken, onderwijs en vrijetijdsbesteding. Zoals voldoende woningen voor alle leeftijden, gelijke kansen op de arbeidsmarkt, toegankelijke voorschoolse voorzieningen, meer beschutte werkplekken bij de overheid, aandacht voor kwetsbare jongeren 18-/18+ en kinderen in armoede perspectief bieden.
2. Meer aandacht voor preventie, integraliteit en vernieuwing binnen zorg en welzijn.
3. Een moderne overheid met een goede (digitale) dienstverlening.
4. Experimenteren met de doe-democratie (burgerparticipatie).
5. Kansen (eu)regionale samenwerking meer benutten.
6. Een compacte, duurzame en onderscheidende (binnen)stad.

 

Commisssielid Burgers & Samenleving.

Meer van Michael Kalthoff