Steun ons en help Nederland vooruit

Chrit Achten

Fractievoorzitter

74 jaar

Roermond

Chrit Achten is na de verkiezingen in 2014 voor het eerst in de gemeenteraad gekomen. In 2013 heeft hij in de commissie Burgers en Samenleving ervaring opgedaan. En vanaf 2009 is hij actief betrokken bij de steunfractie van D66 in Roermond. Na de kweekschool als onderwijzer begonnen aan een school in een achterstandswijk om vervolgens directeur te worden van een openbare school. Groot voorstander van openbaar onderwijs. Stond in 1992 aan de wieg van de Asielzoekerschool in Roermond. Vervolgens algemeen directeur van een samenwerkingsbestuur van 8 scholen. Zijn carrière beëindigde hij als lid van het College van Bestuur van Swalm en Roer, een stichting voor onderwijs en opvoeding met 26 scholen. Chrit heeft veel (bestuurs)functies bekleed die gelieerd zijn aan jeugd en onderwijs. De komende zittingsperiode zal zijn inzet vooral uitgaan naar alles wat te maken heeft met de drie decentralisaties; een van de grootste omwentelingen op het gebied van zorg, jeugdzorg en arbeidsparticipatie die onze maatschappij in de afgelopen eeuw heeft meegemaakt. In het dagelijkse leven echtgenoot, vader en opa. Actief speler en voorzitter van een volleybalclub. Hobby’s zijn vooral sporten, verre reizen maken, hedendaagse kunst beleven en Nederlandse literatuur lezen.

Ik woon al 71 jaar in Roermond. Getrouwd met Cecile, twee kinderen en vier kleinkinderen. Opgegroeid in een schoolvriendelijk milieu. Ben onderwijzer, (algemeen) directeur en bestuurder geweest. Na mijn pensioen bewust gekozen voor een carrière in de politiek. Geen moeilijke keuze. D66 vanwege zware nadruk op onderwijs, duurzaamheid, innovatie en integratie.
Als fractievoorzitter van D66 heb ik mij de afgelopen periode vooral bezig gehouden met laaggeletterdheid onder volwassenen en met armoedebestrijding onder jongeren. Dat laatste is een groot probleem en D66 kiest ervoor om dat aan de voorkant aan te pakken. Het is ook een van onze speerpunten voor 2018 -2022.
Wij vinden integratie ook een belangrijk punt. Integreren moet! Daarbij is het leren van Nederlands van het grootste belang. Liefst vanaf de eerste dag. Het is tevens de voorwaarde om werk te vinden.
Hobbies: fietsen, volleybal, lezen en verre reizen maken. Voor de komende verkiezingen ben ik op eigen verzoek lijstduwer. Voorrang geven aan jong D66 talent en op de achtergrond coachen en commissiewerk. Alles in het belang van een mooi Roermond.

Commissie Burgers & Samenleving, commissie Bestuur & Middelen, Rekenkamercommissie

Meer van Chrit Achten