Steun ons en help Nederland vooruit

D66 in Limburgs Parlement juli 2015 voor fietsers

Motie 674 Van Wageningen c.s Fietsinfrastructuur

In juli heeft Hans van Wageningen D66 deze motie ingediend in het Limburgs Parlement. De provincie investeert wel in autowegen, maar zou dat ook moeten doen in de infrastructuur voor fietsen. Bij voorbeeld 9 miljoen euro, zoals nu extra voor Buitenring Parkstad. In oktober 2015 heeft gedeputeerde Patrick Geurts toegezegd een dergelijk bedrag voor infrastructuur voor fietsen te willen uittrekken. Daarop heeft hans van Wageningen na deze toezegging zijn motie ingetrokken. De Fietssnelweg van Sittard via Roermond naar Venlo zou hieruit kunnen…

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018