Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 maart 2019

D66 stelt vragen over armoede onder werkenden

Roermond, 6 maart 2019 Inleiding De gemeente Roermond heeft als uitgangspunt financieel zelfredzame inwoners. In armoede leven is niet goed voor de gezondheid en het welzijn van mensen en het leidt ertoe dat het perspectief op een kansrijke toekomst afneemt. In het Beleidsplan Armoedebeleid Roermond, samen actief tegen armoede is beschreven…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 9 maart 2019

Motie toegankelijkheid bestuursgedeelte stadhuis

De toegankelijkheid van het college van B & W voor raadsleden vinden de coalitiepartijen een belangrijk punt. Dit is al een tijdje onderwerp van discussie. GroenLinks, CDA, Demokraten Swalmen en D66 stellen voor met hun motie duidelijkheid te scheppen zonder de reguliere bedrijfsvoering en veiligheid in gevaar te brengen. We gaan ervanuit dat…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 januari 2018 woensdag 20 december 2017 woensdag 29 november 2017

Artikel 43 vragen inzake Jeugdzorg

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Roermond, 20 november 2017. Betreft: Schriftelijke vragen ex. Artikel 43 R.v.O inzake Jeugdzorg. Geachte griffier, Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex. Artikel 43 R.v.O van de gemeenteraad van Roermond door te leiden naar het college van…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 13 november 2017

Woordvoering D66 begrotingsbehandeling 2018

Onlangs vond in de gemeenteraad de begrotingsbehandeling 2018 plaats. Fractieleider Chrit Achten sprak tijdens deze vergadering namens de D66-fractie trots onderstaand betoog uit. WOORDVOERING D66 BEGROTINGSBEHANDELING 2018 Voorzitter, Dit is nu de vierde keer in deze zittingsperiode dat ik iets mag zeggen over de begroting van een volgend jaar. In…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 11 november 2017

D66 en de begroting voor 2018

Begroting 2018 woordvoering   Op 9 november was Chrit Achten namens D66 trots op Roermond. De skyline met bouwkranen. Ook op het betrekken van de burgers bij vaststellen van Toekomstvisie, Groenvisie en Duurzaamheidsvisie. Op het bruisende ECI, de bibliotheek met de 22 schoolbibliotheken en het Taalcafé voor de laaggeletterden, het Cuypershuis, en het Historiehuis en…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 augustus 2017

D66 en VVD vragen meer ruimte voor de fiets op het Wilhelminaplein

[caption id="attachment_546" align="alignnone" width="300"] Wilbert Dekker [/caption] D66 en VVD vragen aan B & W of de nieuwe fietsroute van de Steegstraat naar de gemeentewerf en langs het spoor naar Stadsweide op het Wilhelminaplein wel genoeg ruimte aan de fietsers geeft. De twee opstelplekken voor auto’s op het Wilhelminaplein naar de Godsweerdersingel zijn…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 17 juli 2017

3 Moties D66 Roermond aangenomen

Op donderdag 12 juni heeft de Roermondse gemeenteraad de jaarstukken van 2016 goedgekeurd en de Kadernota voor 2018. Hierbij werden drie moties van D66 aangenomen. Sinds 2015 regelt de gemeente de jeugdzorg tot 18 jaar. Het wordt steeds duidelijker dat niet alle jongeren met 18 jaar helemaal op eigen benen…

Bekijk nieuwsbericht