Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 maart 2019

Motie toegankelijkheid bestuursgedeelte stadhuis

De toegankelijkheid van het college van B & W voor raadsleden vinden de coalitiepartijen een belangrijk punt. Dit is al een tijdje onderwerp van discussie.
GroenLinks, CDA, Demokraten Swalmen en D66 stellen voor met hun motie duidelijkheid te scheppen zonder de reguliere bedrijfsvoering en veiligheid in gevaar te brengen.
We gaan ervanuit dat hiermede een oplossing is aangedragen in een respectvolle en duidelijke omgang tussen raadsleden en college.

19M Motie Toegankelijkheid bestuursgedeelte stadhuis