Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 november 2017

Woordvoering D66 begrotingsbehandeling 2018

Onlangs vond in de gemeenteraad de begrotingsbehandeling 2018 plaats. Fractieleider Chrit Achten sprak tijdens deze vergadering namens de D66-fractie trots onderstaand betoog uit.

WOORDVOERING D66 BEGROTINGSBEHANDELING 2018

Voorzitter,
Dit is nu de vierde keer in deze zittingsperiode dat ik iets mag zeggen over de begroting van een volgend jaar. In dit geval dus het jaar 2018!
Dat is de laatste keer in deze periode. Het juiste moment om even stil te staan bij het Nu. Om een momentopname te maken. En dan voorzichtig vooruit te blikken.

Mijn eerste constatering, en dat is persoonlijk maar geldt ook voor D66, is het gegeven dat ik nog altijd trots ben om in Roermond te wonen, trots om in deze mooie stad te wonen, trots om mij Roermondenaar te kunnen noemen. En dat al voor ruim 70 jaar.

Ik ben trots op de skyline van onze stad, met de kathedraaltoren, de toren van de Munsterkerk, maar ook met de Soleo- en Natalinitoren, de ratten- en de kattentoren of de kathedraal van het Veld. Overigens een skyline die steeds vaker wordt onderbroken door bouwkranen, niet zo mooi om te zien natuurlijk, maar wel goed voor onze werkgelegenheid en de economische vooruitgang van onze stad.

Wij zijn trots op de wijze waarop de gemeente de burgers heeft betrokken bij de visieontwikkeling op belangrijke punten voor de toekomst: denk maar eens aan de Toekomstvisie 2030, aan de Compacte Stad, vitale stad, aan het gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, aan de Groenvisie. Werken vanuit een integrale, samenhangende visie biedt perspectief. Burgers hebben hun inbreng gehad en zien die ook terug in het beleid.
Waar we minder tevreden over zijn is de tijdige of juiste informatievoorziening aan de burgers bij veranderingen waarmee ze geconfronteerd worden. Hier valt nog wel winst te boeken.

Wij zijn uitermate trots op de aanpak rond de revitalisatie en de toekomst van de ECI. Een zwaar dossier waarbij onze gemeenteraad en de betrokken stakeholders heel serieus zijn meegenomen. Er ontstaat eindelijk een cultureel centrum, een ontmoetingsplek voor kunst- en cultuurliefhebbers, een centrum voor cultuureducatie, een ontmoetingsplek voor eten, drinken, congressen en, misschien voor de begroting wel de belangrijkste constatering: we schrijven voor het eerst zwarte cijfers!! En als ik het dan toch over cultuur heb moet ik natuurlijk het succes van het Cuypershuis, het Historiehuis, de bibliotheek en de schoolbibliotheken noemen. Niet alleen voor wat betreft de inhoud, maar ook en vooral vanwege de bezoekersaantallen en gebruikers. Met dank aan de vele vrijwilligers.

Ik ben trots op de wijk waar ik woon. Elk hier zittend raadslid woont ergens in een wijk in Roermond. Anders zou je niet in deze raad kunnen zitten. Voor mij is Maasniel na het Vrijveld en de Donderberg mijn huidige woonplek. Puur toeval. Maar dat had het net zo goed Swalmen, Herten, Merum, Veld, Kemp of Kapel of welke andere wijk kunnen zijn. Maasniel ken ik natuurlijk het beste. NEEL! Met Urbanus en het Oud Limburgs Schuttersfeest, met de Katers en Neel blief Neel, met SVC en het damesvoetbal, met de Philharmonie, met Neel Laef en de dodenherdenking, met de Scouting en met al die grote en kleinere verenigingen van biljartclub tot dartsvereniging. Samen meer dan 1000 leden met vele vrijwilligers en bestuurders. Zij vormen samen hart en ziel van onze samenleving van onze wijk. En dat geldt voor elke Roermondse wijk. Zonder hen zouden we niet bestaan.
Mensen maken onze Stad is het uitgangspunt van ons coalitieakkoord. En dat geldt zeker voor de toekomst.
Om de situatie in de wijk verder te optimaliseren dienen wij mede een motie in over servicepunten in de wijk.
Maar wij hebben hier ook onze zorgen, met name als het gaat om het vinden van goede bestuurders voor al die verenigingen.

Wij zijn trots op de aanpak van misschien wel de grootste transformatie- en transitie-operatie die ooit op gemeentelijk niveau heeft plaats gevonden. Deze operatie valt volledig in onze zittingsperiode. De WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet. Onze gemeenteraad heeft deze zaken a-politiek benaderd. Coalitie en oppositie zijn samen opgetrokken in de wetenschap dat het dan alleen maar goed kan aflopen. Geen kind tussen wal en schip, nauwelijks schrijnende gevallen, en als die er zijn worden ze onmiddellijk opgepakt, functionerende wijkteams, geoormerkte reserveringen, het geld kan nergens anders naar toe vloeien, moeilijke maar goede onderhandelingen met de zorgaanbieders, voorlopig even geen financiële problemen. Deze voltallige gemeenteraad verdient in deze wel een compliment!!
Betekent dat nu dat er geen problemen zijn? Natuurlijk niet. De ideale en maakbare wereld bestaat niet! Er zullen altijd fouten gemaakt worden, er zullen altijd schrijnende gevallen blijven, er gaat altijd wel iets mis. Mensenwerk!
We moeten dus alert blijven. En we moeten dus accenten blijven leggen waar wij dat nodig achten. Voor D66 betekent dat onverminderd extra aandacht voor Jeugdzorg in de preventieve sfeer en natuurlijk de structurele aanpak van de problemen bij de medewerkers van de Westrom. De zorg om hun aan het werk te brengen en te houden.
Binnen het sociale domein liggen nog een aantal pijnpunten waar we extra aandacht voor vragen: kinderen en de aanpak van vechtscheidingen, de aanpak van eenzame ouderen, de aanpak van armoede onder jongeren. En natuurlijk de aanpak van laaggeletterdheid. Ik kan dat laatste niet vaak genoeg herhalen. Overigens met succes.

Wij zijn trots op Roermond als evenementenstad. Afgelopen jaar, en zeker tijdens de zomermaanden leek wel alsof er geen dag voorbij ging of er was in onze stad een evenement. Soms heel groot, soms klein, maar altijd met massa’s mensen. Soms bestaande evenementen zoals de Sjommelmert, Samenloop voor Hoop, Sjinderhannes of Solar, soms helemaal nieuw zoals de Roermond City Swim. En dan heb ik het nog niet over al die wijkfeesten. En ook hier zou ik een ode willen brengen aan de vele vrijwilligers. En hierbij moeten wij natuurlijk de inzet van de gemeente en haar ambtenaren vermelden.

D66 is trots op onze retailindustrie, de maakindustrie en de zorg (ziekenhuis grote werkgever), de kurk waar onze stad op draait. Maar we zijn minstens zo trots op al die kleine en beginnende ondernemers. Verrassend zijn bijvoorbeeld de vele creatieve en innovatieve bedrijfjes die met groot succes aan de weg timmeren. Zowel nationaal als internationaal. Laten we deze ondernemers steunen, stimuleren en hier houden. Het zou wel eens belangrijk voor onze toekomst kunnen zijn.

Wij zijn trots op de ontwikkelingen rond stad aan het water. Steeds duidelijker wordt de vormgeving van hoe Roermond bouwt aan het imago van de stad aan de Maas. Natuurlijk liggen daar nog een paar hele zware klussen voor de komende jaren waar we ons over moeten buigen. Maar de contouren worden zichtbaar.

Zoals gezegd, onze wereld is niet volledig maakbaar en dat geldt ook voor onze stad. Er zijn dus ook nog genoeg zaken waar we niet zo trots op zijn. Of wensen die we gerealiseerd willen zien. Ik heb er al een paar genoemd, maar wat te denken van het Yagioterrein, de spoorwegovergang aan de Slachthuisstraat, de toestand van onze wegen, de eenzaamheid onder ouderen, de kleine groep problematische jongeren en de overlast die ze opleveren, de coffeeshops, fietsbrug over de Maas, etc

Tot slot. Het gaat vandaag over onze begroting.
Wij gaan niet meer belasting betalen. De reserves zijn weliswaar wat minder geworden, maar dat is te overzien. Risico’s zijn vooral te vinden bij de (jeugd)zorg en bij de participatie (Westrom). Daar houden we strikt de vinger aan de pols. De begroting is sluitend. Vertrouwen in de toekomst.