Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 juli 2017

3 Moties D66 Roermond aangenomen

Op donderdag 12 juni heeft de Roermondse gemeenteraad de jaarstukken van 2016 goedgekeurd en de Kadernota voor 2018. Hierbij werden drie moties van D66 aangenomen.

  1. Sinds 2015 regelt de gemeente de jeugdzorg tot 18 jaar. Het wordt steeds duidelijker dat niet alle jongeren met 18 jaar helemaal op eigen benen kunnen staan.
    De D66-motie, mede ingediend door Denk, CDA, PvdA en LVR roept het college van B & W op om jongeren van 16 tot en met 27 jaar te helpen als dat nodig is.
  2. Schoolzwemmen is enkele jaren geleden afgeschaft als bezuiniging. Het vervoer per bus kostte al gauw de helft van het bedrag. In Weert hebben ze, net als in in veel andere gemeenten, met een nieuwe vorm SWIM2PLAY goede resultaten: met name de 8 % van de kinderen in groep 6-8 die niet kan zwemmen, krijgt dan de kans dit te leren.
    De hele raad steunde dit voorstel van D66.
  3. Het Wilhelminaplein ligt er troosteloos bij en bestaat vooral uit geparkeerde auto’s en onkruid plus enkele bomen.
    D66 stelt vast dat er weer jonge mensen aan het plein zijn komen wonen en vraagt om meer groen en een plan voor dit plein.