Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 23 oktober 2016

Vragen D66 Anoniem solliciteren bij gemeente Roermond

2016-38-d66-en-pvda-anoniem-solliciteren College van B & W is het eens met D66 en PvdA dat de medewerkers van gemeente Roermond  opleiding, competenties en ervaring moeten hebben, maar ook afspiegeling van de Roermondse samenleving moeten vormen. Dus wat betreft gezonde balans tussen jong en oud, man en vrouw ook wat betreft culturele en etnische diversiteit. De afgelopen 4 jaar waren er voorzover na te gaan, onder de 552 sollicitanten op 213 vacatures weinig sollicitanten met migrantenachtergrond. Ook bij inhuur via Start People, dat Charter Diversiteit in Bedrijf en Diversity Board heeft, komen weinig kandidaten met migrantenachtergrond aan bod. College van B & W en de directie vinden het onwenselijk, dat mensen met migrantenachtergrond zo weinig solliciteren bij de gemeente Roermond. Anoniem solliciteren stuit nu op praktische bezwaren. Bij het opnieuw vaststellen van een Strategisch Personeelsbeleid wordt de hele werving en selectie kritisch bekeken Met name zal men kijken naar manieren om doelgroepen beter te bereiken.